Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Protest tegen doorknippen Krekelstraat in Izegem

www.kw.be

24 november 2016

Wijkbewoners van Becelaeres Hof hebben aan schepen Kurt Himpe een lijvige petitie overhandigd, met de vraag om de knip in de Krekelstraat ongedaan te maken.

De knip, ongeveer ter hoogte van het JOC De Schuur, werd enkele maanden geleden ingevoerd met een proefopstelling, in de vorm van enkele grote bloembakken op het wegdek. Dit omdat gebleken was dat dit deel van de Krekelstraat vrij intensief gebruikt werd als sluipweg van de Rijksweg (komende van Roeselare) naar het stadscentrum toe. Tegelijk wil het stadsbestuur op die manier de beide zijden van het domein van het sport- en recreatiecentrum met elkaar verbinden.

De actievoerders vinden alvast dat dit een miskleun is."Enkel de joggers hebben er baat bij dat er geen doorgaand verkeer meer is", zegt Jean-Claude Coelembier. "We begrijpen niet dat stad eerst vertragende maatregelen neemt in de Heilig-Hartstraat aan de Bellevueschool,om daarna de wijkbewoners te dwingen langs diezelfde straten een omweg te maken om naar de Burgemeester Vandenbogaerdelaan te rijden. Dat brengt precies méér verkeer aan de ingang van de school met zich mee. Aan het zwembad staan aan weerszijden auto's geparkeerd, met opstoppingen tot gevolg. Dit is gevaarlijk voor de fietsers", aldus nog de mensen van Becelaeres Hof, die vinden dat de beslissing niet democratisch genomen is.

Schepen van mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) belooft om de situatie volgende maand te evalueren.

Protest tegen doorknippen Krekelstraat in Izegem

(Ivan Balliu)