Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Pleziervaart op kanaal Roeselare-Leie zit fors in de lift

www.kw.be

9 november 2016

Op twee jaar tijd steeg het aantal geregistreerde vaarbewegingen met ruim 66 %. Maar het sneller versassen van die plezierboten in Ooigem blijft een probleem dat niet meteen kan worden opgelost.

Schepen voor toerisme Kurt Himpe (N-VA) van Izegem vroeg de cijfers over de pleziervaart op het kanaal op aan minister Ben Weyts. "Terwijl er in 2013 maar 152 vaarbewegingen voor pleziervaart waren ter hoogte van de sluis van Ooigem, steeg dit in 2014 tot 201 bewegingen en vorig jaar waren er dit al 253", schetst hij. "Uit de cijfers blijkt dat vanaf april tot en met september de pleziervaart op het kanaal intens is. Een evolutie die ook duidelijk merkbaar is in de Izegemse jachthaven langs het kanaal, waar er plaats is voor 75 boten. Voor het toerisme in de stad Izegem is de positieve evolutie in elk geval een grote meerwaarde."

Sneller versassen in Ooigem?

Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA), ook uit Izegem, stelde minister Weyts ook vragen over het versassen van pleziervaartuigen in de sluis van Ooigem. "Om van op de Leie het kanaal te bereiken moet men in Ooigem gebruik maken van de sluis. Plezierboten kunnen daar in de week versast worden tussen 9 en 21 uur, en in het weekend van 10 tot 17.45 uur. Maar dit kan maar één keer om de drie uur gebeuren, en de pleziervaarders vinden dit een belemmering", zegt Bert Maertens, die nog meegeeft dat plezierboten op andere tijdstippen wel mee geschut kunnen worden met de beroepsvaart.

Volgens minister Weyts bestaat in theorie wel de mogelijkheid om het aantal sasbeurten per dag te verhogen, maar omwille van de hoge kost voor het terugpompen van water van de Leie naar het kanaal, wordt sinds een vijftal jaar de pleziervaart gegroepeerd. Elke afwaartse schutbeweging zorgt voor een verlies van 11.000 kubieke meter water uit het kanaal. Het terugpompen brengt een grote elektriciteitskost met zich mee.

Naast de sluis ligt ook nog de oude, veel smallere drietrapssluis van vroeger. Die is weliswaar gerestaureerd, maar toch is op korte tijd niet voorzien van ze weer in gebruik te nemen. Voor de bediening van deze sluis zijn ter plaatse manuele handelingen nodig, die om veiligheidsredenen met twee binnenvaartbegeleiders moeten worden uitgevoerd. En dat is natuurlijk ook niet goedkoop...

(JRE)