Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vreest afbouw aanbod volwassenenonderwijs

Het Laatste Nieuws

27 mei 2016

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vreest voor een afbouw van het aanbod volwassenenonderwijs nu het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs door Scholengroep 26 Mandel en Leie overgenomen is. "Een blik op de webstek van CVO 3 Hofsteden leert echter dat er voor de inschrijvingen voor de technische richtingen al een afname van het aanbod is", waarschuwt hij. "Je kan nu enkel nog inschrijven voor metaal en elektriciteit en de technische opleiding hout is niet meer in het aanbod opgenomen voor het komende schooljaar. Als er aanbod verdwijnt, is dit ook ten koste van personeelsleden."

Gedeputeerde Carl Vereecke beklemtoont dat in de overeenkomst staat dat het aanbod zeker één jaar verankerd moet blijven, maar dat in dit concrete geval door het beperkt aantal cursisten de opleiding niet meer rendabel bleek.

(Valentijn Dumoulein)