Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem heeft 250.000 euro veil voor extra parking in Marktstraat

www.kw.be

24 juni 2016

Er komt een parkeerhaven in de Marktstraat. Daarvoor wil de stad een pand aankopen en slopen. Kostprijs: 250.000 euro.

Schepen van patrimonium Caroline Maertens (N-VA) liet de commissie Openbare Werken & Mobiliteit weten dat Izegem het pand aan de Marktstraat 25 wil kopen om het verlies aan parkeerplaatsen bij de herinrichting van de straat te compenseren. "De totale oppervlakte bedraagt 877 vierkante meter met een gevelbreedte van meer dan acht meter en kan omgevormd worden tot twintig parkeerplaatsen. Als de gemeenteraad het ontwerp goedkeurt op dinsdag 5 juli, willen we snel werk maken van de bouwaanvraag. "

"De eigendom bevindt zich ongeveer halfweg de Grote Markt en de Gentsestraat en is bekend als voormalige winkel Simoens. De oppervlakte en de vorm lenen zich uitstekend tot het realiseren van een publieke parking, daartoe moet het bestaande pand worden gesloopt. De vraagprijs is 250.000 euro. Gezien de ligging, vormt dit een unieke opportuniteit die kan bijdragen met de herinrichting tot de heropleving van de Marktstraat als winkelstraat in Izegem."

Extra zebrapad in Krekelmotestraat

Er wordt binnenkort een bijkomend zebrapad uitgetekend in de Krekelmotestraat tussen het Frunpark en het warenhuis Aldi. "Dit zebrapad moet zorgen voor een veiligere oversteek van voetgangers op die plaats", zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). "In de buurt zijn er al twee oversteekplaatsen, maar een derde oversteekplaats is nuttig. Uit tellingen blijkt dat er tijdens de spits meer dan 750 wagens per uur in de Krekelmotestraat rijden. De tellingen leren ook dat er tijdens de spitsuren op die plaats ook ongeveer 35 voetgangers de weg dwarsen."

"De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit oordeelde daarom dat deze ingreep de situatie veiliger kan maken. De diensten zullen nu kijken om er het voetpad aan beide kanten van de Krekelmotestraat te verlagen, zodat de oversteekplaats ook door rolstoelgebruikers of met een kinderwagen kunnen gebruikt worden."

(LDB)