Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geen provinciaal streekhuis in kasteel Wolvenhof

De Standaard

30 november 2016

Het streekhuis Midden-West-Vlaanderen verhuist niet van Roeselare naar Izegem. Dat heeft gedeputeerde Guido Decorte (CD&V)gezegd. Nochtans heeft de provincie een erfpachtovereenkomst met de stad. Die werd in 2010 afgesloten met de bedoeling het streekhuis in het kasteel onder te brengen. Toch blijft dat streekhuis nu in het Huis van de Voeding op de Roeselaarse Rodenbachsite. 'We gaan samen met het stadsbestuur een invulling zoeken voor kasteel Wolvenhof, met een meerwaarde voor stad en regio', zegt Decorte.

'Het Izegemse stadsbestuur rekent op de deputatie voor een passende en nuttige invulling voor het kasteel', benadrukt provincieraadslid en Izegems schepen Kurt Himpe (N-VA). De restauratie van het kasteel verloopt alleszins moeizaam.

(Stephanie Demasure)