Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Een op vier chauffeurs dronken achter stuur

Het Laatste Nieuws

27 december 2016

Bij een alcoholcontrole van de politiezone RIHO heeft meer dan een op de vier chauffeurs positief geblazen. "Heel wat mensen fronsten de wenkbrauwen toen ze de resultaten zagen", zegt de Izegemse mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA).

"Toch relativeer ik even", gaat Himpe verder. "De politiezone RIHO past bij alcoholcontroles altijd een specifieke tactiek toe, waarbij autobestuurders gericht uit het verkeer worden gehaald." Over die tactiek stelde Himpe als provincieraadslid ook een schriftelijke vraag aan gouverneur Carl DecaluwÚ. "In bepaalde politiezones werd bij een even groot aantal bestuurders een ademtest afgenomen, maar het verschil in percentage bij het aantal positieve ademtesten valt op", zegt Himpe. "Zo werden tijdens de verkeersveilige nachten in 2015 in de politiezone Brugge 114 personen gecontroleerd en legde 2,6 procent een positieve ademtest af, terwijl in de politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO) 112 personen gecontroleerd werden en 17 procent een positieve ademtest aflegde." Gouverneur DecaluwÚ wijst erop dat elke politiezone dezelfde wettelijke procedures volgt, maar dat hun tactische aanpak kan verschillen. "Zo kan de ene politiezone het accent leggen op integrale en geco÷rdineerde acties en haalt een andere politiezone bestuurders gericht uit het verkeer", zegt DecaluwÚ. Bij de tweede tactiek is de kans groter dat de bestuurder een positieve ademtest aflegt en daardoor liggen de percentages positieve ademtesten hoger.

(Valentijn Dumoulein)