Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Archief herbergt schat aan geheimen"

De Weekbode

26 augustus 2016

Het Izegemse stadsarchief wordt momenteel grondig op orde gesteld en dat levert zijn vruchten af. “We komen steeds meer waardevolle zaken te weten”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

Het stadsbestuur stelde in de beleidsverklaring dat er dringend nood was aan de aanwerving van een archivaris en een doorgedreven samenwerking met de heemkundige kring Ten Mandere. “Alleen zo konden we het stadsarchief op orde krijgen”, zegt schepen Kurt Himpe. “Ondertussen hebben we drie mensen aangeworven via de Intergemeentelijke Archiefdienst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest en is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ten Mandere.”

Eerst werd, alles wat niet thuis hoorde in de archiefruimte, opgeruimd. “Daarna kon het inhoudelijke werk van start gaan. Tegen eind 2016 zullen we een lijst hebben die duidelijk stelt waar alles precies staat.

Ook het archief van Etiz zal onder handen genomen worden. Onze stad beschikt ook over een schatkamer aan foto’s. Meer dan 5.700 foto’s zijn al door Bart Blomme van Ten Mandere omschreven en er is ook gestart met de digitalisering ervan.”

Zestiende eeuw

Doordat alles geïnventariseerd wordt, komen ook stukken aan het licht die hiaten opvullen in het onderzoek naar de geschiedenis van Izegem. “De gevonden disrekeningen zullen onderzoekers in staat stellen om Izegem tijdens de vroege zestiende eeuw in kaart te brengen”, zegt Bertrand Nolf, archivaris van Ten Mandere. “Ook een verloren gewaand deel van het landboek van Izegem is aan de oppervlakte gekomen en maakt het mogelijk om de demografische geschiedenis van onze stad in de achttiende eeuw te vervolledigen.”

Bertrand Nolf is onder de indruk van brieven van Izegemse soldaten die dienst deden onder Napoleon uit de periode na de Franse Revolutie. Ook over de Eerste Wereldoorlog blijkt er in het stadsarchief meer aanwezig te zijn dan werd gedacht.

Het is niet enkel de bedoeling dat er werk gemaakt wordt van de reorganisatie van het archief, de stad wil ook een archiefwerking opstarten. “Op de website van Izegem is alle informatie over de archiefwerking gecentraliseerd. Wetenschappelijke onderzoekers, studenten of genealogen moeten vooraf een contactformulier invullen als ze opzoekingswerk willen doen”, legt schepen Kurt Himpe uit. “We benadrukken ook dat in de stadsbibliotheek een schaduwarchief aanwezig is. Dit schaduwarchief bevat naast de klappers een schat aan geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes uit Izegem, Emelgem en Kachtem, ouder dan honderd jaar.”

(Philippe Verhaest)