Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Archief geeft geheimen prijs

Het Nieuwsblad 

24 augustus 2016

Het stadsarchief in Izegem wordt helemaal geordend. Een immens karwei, dat wel zijn vruchten afwerpt: door het terugvinden van bepaalde stukken, werden enkele hiaten in de Izegemse geschiedenis gedicht.

“Een stadsarchief is een schatkamer aan historische documenten en stukken”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA). “Het werd tijd dat er eindelijk werk gemaakt werd van een grondige aanpak van het archief. Nu al geeft het Izegems stadsarchief meer en meer schatten prijs.”

In de beleidsverklaring werd aangegeven dat er dringend behoefte was aan de aanwerving van een archivaris en een samenwerking met de heemkundige kring om alles op orde te krijgen. Intussen zijn drie mensen in dienst genomen via de Intergemeentelijke Archiefdienst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest en is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de heemkundige kring Ten Mandere. “Dit team van professionelen en vrijwilligers is volop aan de slag en de reorganisatie en inventarisatie komen stilaan op kruissnelheid”, aldus Himpe.

Het was dagen zwoegen voor de archivarissen en de technische dienst om alles wat niet thuis hoorde in de archiefruimte van het stadhuis op te ruimen. Dan pas kon het inhoudelijke werk beginnen. Tegen eind dit jaar zal een lijst opgemaakt zijn waardoor duidelijk is waar alles terug te vinden is. Er zal ook een grondige selectie gebeuren. Ook het archief van Etiz wordt onder handen genomen. Izegem beschikt voorts over een schatkamer aan foto's. Meer dan 5.700 exemplaren zijn al door Bart Blomme van Ten Mandere beschreven en ook de digitalisering van deze foto's is van start gegaan.

Napoleon

Doordat alles geïnventariseerd wordt, komen ook stukken aan het licht die hiaten opvullen in het onderzoek van de geschiedenis van Izegem. “De gevonden disrekeningen (jaarlijkse balans van inkomsten, nvdr.) zullen onderzoekers in staat stellen om Izegem tijdens de vroege 16de eeuw verder in kaart te brengen”, zegt Bertrand Nolf die archivaris is van Ten Mandere.

“Ook een verloren gewaand deel van het landboek van Izegem is aan de oppervlakte gekomen en maakt het mogelijk om de demografische geschiedenis van onze stad in de 18de eeuw te vervolledigen.” Nolf is ook onder de indruk van brieven van Izegemse soldaten die dienst deden in het leger van Napoleon. Het is niet alleen de bedoeling dat er werk gemaakt wordt van de reorganisatie van het archief, de stad wil het met een archiefwerking ook toegankelijk maken.”

(Frank Meurisse)