Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Standplaatsen voor kampeerauto's op provinciedomeinen?

www.focus-wtv.be

16 mei 2015

De provincie sluit die mogelijkheid alvast niet uit. Dat antwoordt het provinciebestuur op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe van N-VA.

Het kampeerautotoerisme zit in de lift. Uit cijfers blijkt dat het aantal ingeschreven kampeerauto’s in onze provincie de laatste vijf jaar met 20 procent gestegen is. Eind 2014 waren er in ons land meer dan 45.000 kampeerauto’s ingeschreven.

En daar moet onze provincie volgens provincieraadslid Kurt Himpe op inspelen, door plaats te voorzien in de provinciale domeinen. De bevoegde gedeputeerden Franky De Block en Guido Decorte zijn alvast voorstander. Er zijn wel randvoorwaarden zijn, zoals voldoende toeristische ontsluitingsmogelijkheden,  de ruimtelijke ordening en de kostprijs van aanleg en exploitatie.

(Tijs Neirynck)