Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad legt plannen handelskern voor aan scholieren Prizma

Het Nieuwsblad

20 januari 2015

Leerlingen van Prizma Campus College die betrokken zijn bij de minionderneming Cuerpo Sano buigen zich over het ‘actieplan voor handelsversterking’ van het stadsbestuur. Leerkracht Mirjam Van Neste begeleidt hen bij deze opdracht.

‘In het actieplan hadden we al gezegd dat we nauw willen samenwerken met de studentenbedrijven en miniondernemingen die in de Izegemse scholen actief zijn’, zegt schepen van Lokale Economie en Onderwijs Kurt Himpe (N-VA).

Hij en projectleider lokale economie Alice Traen stelden de zogenaamde SWOT-analyse uit het actieplan voor aan de leerlingen. Een SWOT-analyse brengt de sterktes en de zwaktes, de omgeving en de kansen in kaart.

De leerlingen gingen in groepen aan de slag om zelf creatieve ideeën uit te werken die de Izegemse handel kunnen versterken. ‘Voor hen is dit een unieke kans’, zegt directeur Ann Manhaeve van Prizma Campus College. ‘Meedenken aan een concreet actieplan en zelf ideeën ontwikkelen is een originele aanvulling op de opleiding van de laatstejaarsleerlingen.’

Ook de leerlingen uit het vijfde jaar zullen onder leiding van hun economieleerkracht Cindy Durnez dit actieplan van het Izegemse stadsbestuur creatief bekijken en voorstellen doen. Bedoeling is nu dat de leerlingen tegen 6 maart hun ideeën in een presentatie gieten.

Stad legt plannen handelskern voor aan scholieren Prizma

(Frank Meurisse)