Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provincie investeert volgend jaar 322.500 euro in kasteel Wolvenhof

www.kw.be

24 november 2015

Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit de mond van eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) tijdens de lopende budgetbesprekingen in de provincieraad.

Kurt Himpe, die tevens schepen is in Izegem, kaartte al een aantal keer de verloederde situatie van het kasteel aan. Het Izegemse kasteel kwam in 2010 in provinciale handen door een erfpachtovereenkomst met de bedoeling het streekhuis Midden-West-Vlaanderen van Roeselare naar Izegem over te brengen. Maar de verhuizing is uitgesteld en het streekhuis zal eerst een nieuw onderdak krijgen in het Huis van de Voeding in Roeselare. De toekomst zal uitwijzen of dit inderdaad enkel een tussenstop is om dan uiteindelijk in kasteel Wolvenhof terecht te komen, zoals eerder al op de provincieraad werd geantwoord toen Kurt Himpe de situatie aankaartte.

“Eindelijk schot in de zaak", aldus een tevreden Kurt Himpe, die onderstreept dat de provincie als goede huisvader moet optreden. "Voor de opmaak van een beheersplan is 10.000 euro voorzien, voor de zwambestrijding 40.000 euro. De resterende middelen zijn voorzien voor het uitvoeren van concrete acties die voortvloeien uit het beheersplan."

Schade na filmopnames

Het kasteel Wolvenhof is ook regelmatig het decor voor fotosessies en filmopnames. Op de vraag hoe het provinciebestuur omgaat met deze aanvragen, antwoordde gedeputeerde Decorte dat elke aanvraag individueel bekeken wordt. Al is het op dat vlak ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. "Na een welbepaalde filmopname waren er duizenden euro's kosten om de schade in de omgeving te herstellen", gaf Guido Decorte nog mee.

(Jos Remaut)