Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provincie investeert in Wolvenhof

Het Laatste Nieuws

26 november 2015

De provincie investeert volgend jaar 322.500 euro in de voorbereiding van een onroerend erfgoeddossier voor kasteel Wolvenhof. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) kaartte in het verleden meermaals de verloederde toestand van het kasteel aan. Dat kwam in 2010 in handen van de provincie door een erfpachtovereenkomst met Izegem.

Aanvankelijk zou de provincie er het streekhuis Midden-West-Vlaanderen in onder brengen, maar de verhuis is uitgesteld en het streekhuis zal eerst een nieuw onderdak krijgen in het Roeselaarse Huis van de Voeding. De provincie kondigde enkele weken geleden al aan instandhoudingswerken aan het kasteel uit te voeren. Nu maakt ze ook het budget bekend. Van de 322.500 euro gaat 40.000 euro naar zwambestrijding in het kasteel en 10.000 euro naar de opmaak van een beheersplan. De rest dient voor de uitvoering van concrete acties uit dat plan.

(Valentijn Dumoulein)