Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provincie investeert dan toch in Wolvenhof

Het Nieuwsblad

18 november 2015

De provincie start volgend jaar met instandhoudingswerken voor het kasteel Wolvenhof. Provincieraadslid Himpe had de toestand van het kasteel aangeklaagd.

Er komt nu toch schot in de zaak rond kasteel Wolvenhof in Izegem. Het kasteel op provinciedomein Wallemote-Wolvenhof steekt fel af tegen het mooi gerenoveerde Wallemote. Het is eigendom van de stad, maar werd in erfpacht gegeven aan de provincie. Die zou er het streekhuis Midden-West-Vlaanderen in onderbrengen, maar onlangs viel de beslissing dat het in Roeselare komt. Daarom werden het lot en de invulling van Wolvenhof onzeker. Verder verval van het kasteel dreigde. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vroeg de provincie dan ook actie te ondernemen, minstens voor de instandhouding van het kasteel. En die werken zitten er nu aan te komen met concrete initiatieven volgend jaar.

“In afwachting van de toekenning van een restauratiepremie start in het voorjaar van 2016 al de zwambestrijding in Wolvenhof", liet gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) weten. Aan die werken is een kostenplaatje van 40.000 euro verbonden. Volgend jaar wordt ook een beheersplan opgemaakt voor het kasteel. Hiervoor trekt de provincie 10.000 euro uit. Uit dat plan moeten concrete acties voortvloeien waarvoor financiële middelen vrijgemaakt worden. Er komt ook een inspectie van Monumentenwacht.

“We zijn uiteraard tevreden dat er nu toch schot komt in de zaak", aldus provincieraadslid Kurt Himpe. Er is ook een overleg tussen stad en provincie gepland om de bestemming van het kasteel te bespreken.”

(Frank Meurisse)