Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provinciaal Streekhuis ten vroegste pas in 2025 in kasteel Wolvenhof

Het Laatste Nieuws

25 september 2015

Het Provinciaal Streekhuis zal mogelijk toch onderdak vinden in kasteel Wolvenhof, maar dat zal pas ten vroegste in 2025 zijn. De Izegemse schepen Kurt Himpe (N-VA) zwaait met de erfpachtovereenkomst van 99 jaar waarin zwart op wit staat dat het streekhuis in Wolvenhof zal worden ondergebracht.

De provincie besliste deze zomer dat het streekhuis Midden-West-Vlaanderen toch in Roeselare zal blijven. De dienst zit nu nog in de Peter Benoitstraat, maar de huurovereenkomst stopt eind dit jaar. De provincie werpt als alternatief de Rodenbachsite op, waar nu al het Huis van de Voeding zit. "Terwijl er in 2010 een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar werd afgesloten voor het kasteel Wolvenhof", foetert de Izegemse schepen.

"Daarin staat duidelijk dat die wordt toegestaan om reden van openbaar nut en meer bepaald er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen. Dit wordt nu zomaar gewijzigd en Wolvenhof blijft na vijf jaar verweesd achter. Zonder renovatie wordt het kasteel steeds meer het lelijke eendje. Bovendien heeft het nu nog altijd geen bestemming."

Restauratie

Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) bevestigt de wijziging, maar laat ruimte open om op termijn toch naar Izegem te gaan. "Dat kan nu nog niet omdat we wachten op restauratiesubsidies van de overheid. Eens de werken starten, zal het nog enkele jaren duren voor we kunnen verhuizen naar het kasteel. Wolvenhof zou rond 2025 gebruiksklaar kunnen zijn. In afwachting moesten we dus naar een alternatief uitkijken en dan is het ondernemerscentrum een logische keuze, vooral omdat het onmiddellijk beschikbaar is."

Wat er ondertussen met Wolvenhof moet gebeuren, is nog onduidelijk. Het schepencollege van Izegem heeft een onderhoud met de gedeputeerde aangevraagd om de toekomst van het kasteel te bespreken.

(Valentijn Dumoulein)