Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

PCVO Izegem en CVO Drie Hofsteden Kortrijk streven naar fusie

www.kw.be

22 oktober 2015

De provincieraad keurde vannamiddag de intentieverklaring goed om de haalbaarheid van nauwere samenwerking en mogelijks zelfs een fusie van beide instellingen voor volwassenenonderwijs verder te onderzoeken. Opmerkelijk hierbij is dat het om een fusie over de netten heen zou gaan.

De samenwerking tussen het PCVO (Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs) en GO! CVO Drie Hofsteden wil anticiperen op de aangekondigde schaalvergroting voor het volwassenenonderwijs met een nog breder, kwaliteitsvoller en interessanter aanbod voor volwassenen.

Die schaalvergroting, die Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits moet uitvoeren, is overigens van die aard dat het PCVO op zich niet kan blijven bestaan en dus wel een partner moést zoeken om mee samen te gaan. Eerst was gedacht aan een fusie met het provinciale net in Oost-Vlaanderen, maar uiteindelijk blijk de netoverschrijdende integratie met een school uit het veel nabijere Kortrijk interessanter. Het PCVO heeft op vandaag ongeveer 1.500 cursisten. Door een samenwerking met CVO Drie Hofsteden zouden dat er een goede 6.500 zijn.

Het spreekt voor zich dat alle betrokken partijen streven naar behoud en zelfs uitbreiding van het bestaande cursusaanbod en de daaraan gekoppelde tewerkstelling. Dit was in 2008 trouwens ook het geval bij de overname door de Provincie van de toenmalige Stedelijke Leergangen Izegem. In die zin wordt ook het stadsbestuur van Izegem nauw betrokken in dit proces.

Bovendien vertonen de pedagogisch projecten van het provinciaal onderwijs en van het GO! enkele belangrijke gelijkenissen.

Lof voor Carl Vereecke

Alle partijen waren het er roerend over eens dat dit scenario een goede zaak is. Maar er is vooral ook lof voor de manier waarop gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) dit dossier aanpakt en de transparantie en zin voor overleg die hij daarbij aan de dag legt. Hij nam die complimentjes nederig in ontvangst. "Dit is een dracht van de hele deputatie, en ik wil vooral alle partners bedanken die dit mogelijk maakten". Hij noemde daarbij uitdrukkelijk ook oppositieraadslid Kurt Himpe van N-VA, die in Izegem schepen van onderwijs is.

Vanuit Vlaams Belang was er bij monde van Reinhilde Casteleyn wel een kleine sneer in de richting van Gunter Pertry (SP.A), die in de vorige bestuursperiode gedeputeerde voor onderwijs was. "Zoals iedereen zich nog herinnert, kwam de Izegemse vestiging van het PCVO drie jaar geleden in het nieuws met een interne tuchtprocedure tegen de gewezen directeur. We komen hier niet meer op terug want dit is juridisch ook voltooid verleden tijd. Maar we hebben er met onze fractie wel uit onthouden dat er onder de vorige deputatie te weinig structureel toezicht was op het reilen en zeilen in het PCVO. Dit is door de huidige deputatie bij het begin van deze legislatuur ook erkend maar wij zeggen er onmiddellijk bij dat de huidige deputatie de situatie wél beter onder controle houdt."

Gunter Pertry reageerde korzelig : "Als u per se zaken uit het verleden wil oprakelen, informeer u dan eerst eens bij uw fractieleider om te vernemen hoe de vork precies aan de steel zit."

(Jos Remaut)