Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse elektriciteitscentrale definitief als monument beschermd

www.focus-wtv.be

12 maart 2015

De elektriciteitscentrale met de stoommachine en de schoorsteen in Izegem zijn definitief beschermd als monument.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) ondertekende het definitieve beschermingsbesluit op 2 maart. Het besluit zorgt ervoor dat de elektriciteitscentrale met de stoommachine met alle leidingen, pompen, condensator, de elektrische installaties met dynamo, alternator en schakelbord en de schoorsteen beschermd zijn als monument.

Subsidies

“De definitieve bescherming als monument van deze volledige site zorgt ervoor dat er nu belangrijke stappen kunnen gezet worden naar de opwaardering van de voormalige elektriciteitscentrale”, aldus schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA). “De stoommachine zelf is omwille van de industrieel-archeologische waarde al beschermd sinds 1978. Maar het gebouw en de schoorsteen waren niet beschermd en die zijn aan een dringende opknapbeurt toe. Met de definitieve bescherming kunnen we een beroep doen op verschillende subsidiemogelijkheden en we kunnen de voorbereiding nu ook effectief opstarten.”

“De totale investering voor de renovatie wordt geraamd op 762.000 euro en we verwachten een subsidie van 529.000 euro”, stelt schepen Himpe. “De schoorsteen zou volgens de meerjarenplanning in 2016 als eerste aangepakt worden, in 2017 volgt dan het gebouw.”

“Het gebouw werd in 1936 gebouwd voor de stoommachine. Intussen is deze machine de grootst bewaarde stoommachine in Vlaanderen. De ketel en de oven zijn verdwenen. De schoorsteen, gebouwd in 1929, is dan weer beeldbepalend, is de hoogste en bijna enige overgebleven schoorsteen in Izegem. Vroeger waren er tientallen in de schoenen-en borstelstad.”

(BS)