Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verkeer moet vlotter op afrittencomplex E403

Het Nieuwsblad

6 december 2014

Om de verkeersdoorstroming aan het op- en afrittencomplex van de E403 aan het kanaal Roeselare-Leie te verbeteren, wil het Agentschap Wegen en Verkeer het complex herinrichten. Het denkt aan zogenaamde bypasses of doorsteken.

‘Volgens de federale politie staat er in Izegem regelmatig een wachtrij tot boven op de brug over de E403. Het aanleggen van bypasses zou de doorstroming in het sas tussen de twee verkeerslichten langs de Noordkaai moeten verbeteren. Daardoor kan het verkeer op de afritten vlotter doorstromen’, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

Er zullen extra doorsteken komen: twee van en naar de E403 aan de kant van Roeselare en een voor het verkeer van Izegem naar Brugge.

In opspraak

Tegelijkertijd wordt bekeken of het nuttig is om de carpoolparking te verhuizen. Die parking onder de E403 kwam in het verleden al vaker in opspraak. De parking is oververzadigd en het wegrijden is soms heel moeilijk. In een studie naar de parking werd al gesuggereerd om een nieuwe locatie te zoeken. "We zullen dit moeten doen als de bypassen niet zouden volstaan voor de verkeersafwikkeling. Dan wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook kijken om in een extra strook te voorzien tussen de twee verkeerslichten richting Roeselare. Dan zou de carpoolparking moeten wijken."

Aangezien er nu nog werken zijn aan het andere op- en afrittencomplex van de E403 ter hoogte van de N36 is de uitvoering van die plannen nog niet voor meteen.

Vlaams parlementslid en burgemeester Bert Maertens (N-VA) probeert intussen bij Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) een timing los te krijgen. "De Izegemse carpoolparking staat maar op de achtste plaats op de prioriteitenlijst van aan te passen carpoolparkings in de provincie. Door de plannen van AWV hopen we op een hogere prioriteit", zegt Maertens.

(Frank Meurisse)