Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur wil SAVE-charter ondertekenen

Het Laatste Nieuws

4 juni 2014

Raadslid Didier Vandeputte (sp.a) wil dat zijn partij samen met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) werk maakt van een Samen Actief voor Veilig Verkeer-charter (SAVE) in de stad. het charter spoort steden en gemeenten aan om permanent te werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid. Door de ondertekening van het charter, zowel door de stad als door de politie, verklaart het stadsbestuur zich bereid om een actieplan uit te werken. Daarin zal men onder meer gevaarlijke punten wegwerken voor zwakke weggebruikers. "We willen daar zeker werk van maken", reageert mobiliteitschepen Kurt Himpe (N-VA).

(Valentijn Dumoulein)