Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad op zoek naar extern parkeerbedrijf

Het Nieuwsblad

26 april 2014

De stad wil af van de tot op de draad versleten parkeermeters en de bijhorende controle op het gebruik ervan. Tegen eind dit jaar wil het bestuur het parkeerbeheer uitbesteden. De kandidaat zal dus meteen nieuwe parkeermeters moeten plaatsen.

Steeds meer steden en gemeenten gaan in zee met een externe partner voor het parkeerbeheer. “Ook in Izegem willen we nu die stap zetten, onder heel concrete voorwaarden”, zegt schepen van Financiën Filip Motte (N-VA). “De externe partner zal instaan voor het beheer en de exploitatie van de openbare betalende parkeerinfrastructuur, het parkeren in de blauwe zone, de bewonerskaarten en het kortparkeren.”

De schepen verzekert dat het parkeren niet duurder wordt. Dat is één van de voorwaarden van de overeenkomst, net als de vervanging van de parkeermeters die tot op de draad versleten zijn. Het gaat om 36 exemplaren. Ze vervangen zou 200.000 euro kosten. Daarom wordt die vervanging doorgeschoven naar het bedrijf waaraan de concessie wordt gegeven.

De stad is heel kieskeurig wat betreft de partner. “Er wordt veel belang gehecht aan communicatie. Zo zal er bij het ingaan van de concessie een proefperiode van drie weken ingelast worden waarin gesensibiliseerd wordt en niet gesanctioneerd”, geeft schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) mee. Dat zal ook het geval zijn mocht de zone voor betalend parkeren uitgebreid worden. “Dat is echter vooralsnog niet het geval. Enkel zes parkeerplaatsen op de Wijngaardparking en de plaatsen op de verbindingsweg tussen de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan komen er bij. Die lagen al binnen de zone maar glipten tussen de mazen van het net. Het is ook niet de bedoeling een heksenjacht te ontketenen. De controle moet beperkt blijven tot drie dagen per week, of zes halve dagen”, gaat Kurt Himpe verder.

“Met het invoeren van het nieuwe systeem willen we vooral meer zuurstof geven aan het centrum door de rotatie van het gebruik van de parkeerplaatsen te verbeteren. De politiediensten, die nu voor de controle instaan, krijgen ook meer ademruimte en er wordt een zoneregeling voorbereid waarbij tijdelijke verkeersregelingen en signalisatievergunningen door de politie zouden opgemaakt en gecontroleerd worden.”

De stad wil ook buurstad Roeselare raadplegen waar ze al langer ervaring hebben met een parkeerbedrijf.

(Frank Meurisse)