Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oppositie vraagt om aantal parkeerplaatsen in Izegem op te trekken

www.kw.be

5 mei 2014

Op de gemeenteraad werd de beslissing goedgekeurd om het parkeerbeheer aan een externe firma toe te vertrouwen. De oppositiepartijen drongen er evenwel op aan om het aantal parkeerplaatsen te bekijken.

Op 1 november van dit jaar komt het parkeerbeheer van de stad Izegem in handen van een extern parkeerbedrijf. De gemeenteraad keurde het bestek van de concessie goed. Naast de controle zal de nog te bepalen firma ook instaan voor het vervangen van de 26 betaalautomaten.

Peter Defreyne (CD&V) stelde echter dat hij en zijn partij wat op hun honger blijven zitten. “Eind vorige legislatuur was er over de partijgrenzen heen een consensus dat het aantal parkeerplaatsen de hoogte in moest”, zei hij. “Er werd toen zelfs een bezoek aan een parkeertoren in Oostende gebracht. Ik hoop dat het aantal parkeerplaatsen in onze stad de hoogte in kan.”

Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) reageerde dat de controle door het parkeerbedrijf nauw opgevolgd zal worden. “Daarom roepen we ook een opvolgingscommissie in het leven, waar ook de oppositie in betrokken zal worden. En we doen er alles aan om zoveel mogelijk parkeerplaatsen in het centrum te creëren. Het nieuwe plan moet in ieder geval voor meer rotatie zorgen. Alleen weet niemand hoe de parkeersituatie er binnen enkele jaren zal uitzien.”

(PVH)