Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem wil SAVE-charter ondertekenen

De Weekbode

6 juni 2014

Gemeenteraadslid Didier Vandeputte (sp.a) stelde voor om met het stadsbestuur het SAVE-charter te ondertekenen. Hij wees erop dat er in Izegem al veel inspanningen geleverd zijn op het vlak van verkeersveiligheid. "Maar elke verkeersdode is er een te veel", aldus Didier Vandeputte. "Zeker wanneer het om een kind of een jongere gaat. Dan reageert de goegemeente elke keer opnieuw erg geëmotioneerd, maar na de begrafenis valt alles stil. En blijven de ouders verweesd achter, zonder enige vorm van steun."

Daarom stelt het raadslid voor om het SAVE-charter te behalen. "Dit is een initiatief van van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en staat voor Samen Voor Veilig Verkeer. Door dit charter te ondertekenen, bewijst de stad Izegem dat het aan verdere verkeersveiligheid wil werken en ouders die met een dergelijk drama geconfronteerd worden, wil steunen."

Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) steunt het voorstel van Didier Vandputte en belooft stappen te ondernemen. "Eén van de doelstellingen is het optimaliseren van de opvang van verkeersslachtoffers en nabestaanden. Daar willen we werk van maken."

(PVH)