Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem wil handelscentrum nieuw leven inblazen

www.kw.be

5 december 2014

Het stadsbestuur van Izegem plant de komende jaren tal van acties om de leegstand in het handelscentrum terug te dringen. “We hebben een sterk winkelaanbod, maar er zijn gewoon te veel handelspanden in onze stad”, zegt schepen van Lokale Economie Kurt Himpe (N-VA).

Alice Traen, projectleider lokale economie, maakte de voorbije maanden een grondige analyse van de handelssituatie in Izegem. “We hebben een aantrekkelijk horeca-aanbod, een hoge koopbinding en enkele sterke handelszaken in portefeuille”, zegt ze. “Maar aan de andere kant beschikken we over een onvolledig winkelaanbod, is onze stad niet goed bereikbaar, werken de handelaars te weinig samen en is de leegstand te hoog: 8,4 procent van de handelspanden staat leeg, tegenover 7 procent in vergelijkbare steden.”

De stad werkte een actieplan uit dat de komende jaren het handelscentrum nieuw leven moet inblazen. “In eerste instantie zullen we onze centrum- en randparkings beter aanduiden”, legt schepen Kurt Himpe uit. “Er komen stadsplannen en op de parking van het goederenstation plannen we een trolleysysteem. Daarmee kunnen de bezoekers winkelen in onze stad.”

Verder wordt er intensief op zoek gegaan naar een ondernemer die in het stadscentrum een superette wil uitbaten en wordt in 2016 de Marktstraat volledig heraangelegd. “Iedereen beseft dat dit dringend nodig is.”

Er komt ook een verbinding tussen de museumsit “We Eperon d'Or en het centrum en de stad wil met behulp van winkelstraatcomités de handelaars doen samenwerken. We voorzien ook een gunningsmoratorium om het aantal winkelpanden terug te dringen. Zo zal niet elk nieuw gebouw vanzelfsprekend een winkelpand op de gelijkvloerse verdieping hebben.”

Voor de herinrichting van de Marktstraat is 300.000 euro voorzien en de nieuwe wegwijzers krijgen een budget van 100.000 euro. “Daarnaast staat er de komende jaren ruim 150.000 euro ter beschikking voor allerhande versterkende acties”, besluit Kurt Himpe.

(PVH)