Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse stadsbibliotheek sluit twee weken voor renovatieproject

De Weekbode

22 augustus 2014

Van maandag 15 september tot vrijdag 26 september sluit de stadsbibliotheek voor een renovatieproject. Eind september wordt er gestart met een zelfuitleendienst.

Dat betekent dat de bibliotheekgebruiker volledig zélf ontleningen zal kunnen doen aan één van de vier zelfuitleenbalies. "Heel wat bibliotheken in de regio werken op die manier. Naast deze selfcheckstations worden ook een passend infopunt, detectie-antennes en een betaalautomaat geïnstalleerd”, kondigen bibliothecaris Nicolas Cappelle en schepen van Bibliotheek Kurt Himpe aan. “Bovendien krijgt het “uitleeneiland” een nieuwe vloerbedekking. Voor het stadsbestuur betekent dit een investering van ruim 75.000 EUR waarvan één derde wordt gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen”.

“Elk boek, CD of DVD krijgt een soort chip. Die tag stuurt radiogolven uit, die door de specifieke hardware gelezen worden. Aan de in-en uitleenposten wordt ook een betaalterminal met printer gekoppeld zodat ook alle betalingen kunnen gebeuren zonder tussenkomst van het personeel. De betaalterminal aanvaardt munten en biljetten en geeft wisselgeld terug. Bovendien wordt ook Bancontact als extra faciliteit voorzien. Door dit systeem wordt ook het bibliotheekmateriaal beveiligd. Wie de bib verlaat met materialen die niet zijn geregistreerd bij de uitleenbalie, veroorzaakt een alarm”, aldus schepen Himpe.

Maatwerk

“Het bibliotheekpersoneel zal tijdens de uitleenzittingen geen routinetaken meer moeten uitvoeren zoals het in- en uit scannen van materialen. Daardoor komt tijd vrij die zij veel nuttiger kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de leners met raad en daad bij te staan en hen nog beter te helpen in hun zoektocht doorheen de bib”, verduidelijkt Nicolas Cappelle. “Door het volgen van doorgedreven opleidingen zullen zij in staat zijn “maatwerk” te leveren. Bovendien mag ook aan het aspect “privacy” voor de gebruiker niet worden voorbijgegaan”.

“Voor het verwijderen van de oude balie en het installeren en testen van de nieuwe apparatuur hebben zowel de leveranciers als onze eigen technische dienst ongeveer twee weken nodig. Het spreekt vanzelf dat alle bibliotheekmaterialen twee weken langer zullen kunnen worden ontleend en dat de termijnen zullen worden aangepast in functie van de sluiting. Als alles goed gaat, is de bibliotheek weer open vanaf zaterdag 27 september”, besluit schepen Kurt Himpe.