Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem pakt leegstand in handelszaken aan

Het Nieuwsblad

6 december 2014

Izegem wil een "bouwstop" invoeren voor nieuwe winkelpanden in het stadscentrum. Nieuwbouwprojecten kunnen zonder winkelruimte. Bestaande handelszaken kunnen er wel bij varen.

Voor het eerst sinds deze meerderheid aan de macht kwam, komt het stadsbestuur met een plan om het handelsleven in het stadscentrum een impuls te geven. Een bouwstop voor nieuwe winkels is één van de aangekondigde ingrepen.

Het stadsbestuur wil een soort bouwstop voor nieuwe winkelpanden invoeren in het stadscentrum. "Als er nieuwe flats worden gebouwd, wordt de gelijkvloerse verdieping systematisch bestemd als winkeloppervlakte. Maar vaak blijft die leeg. En er zijn al veel leegstaande handelspanden", voert de stad aan.

Daarom wil Izegem selectiever zijn bij het toestaan van bijkomende winkelruimte. 

Het is maar één van de ingrepen die het stadsbestuur in een actieplan bundelt om het handelsleven in het centrum leven in te blazen.

"We vertrekken van drie pijlers: handelaars ondersteunen, versterken en samenbrengen", zegt projectleider lokale economie Alice Traen.

Traen, die recent in dienst kwam, maakt een grondige analyse van de Izegemse situatie. "De stad beschikt over troeven, zoals de horeca. Maar er zijn nog te veel zwakke punten zoals een onvolledig winkelaanbod, leegstand en gebrekkige samenwerking tussen de handelaars."

De stad wil voorbereid zijn op de toekomst. Nieuwe verkavelingen verhogen het aantal inwoners en door de vergrijzing is de verwahcting dat meer mensen handelszaken dicht bij huis zoeken. 

De stad streeft naar betere bereikbaarheid door parkings beter aan te duiden en een parkeergeleidingssysteem uit te werken. Aan het goederenstation zal de stad trolleys ter beschikking stellen van winkelend publiek.

Minder geld

"We zullen bezoekers beter naar het handelscentrum leiden", belooft schepen van Economie Kurt Himpe (N-VA).

Oppositieraadslid Peter Defreyne (CD&V) ziet "op het eerste gezicht" goede punten in het plan. "Maar bij nader toezien zijn er toch minpunten." Vooral dat in totaal 75.000 euro minder wordt voorzien voor de versterking van het handelscentrum begrijpt hij niet.

Kapper Steven Beyens, voorzitter van de economische raad en actief binnen de actie voor zelfstandigen in Izegem (AZI) reageert wel positief. "Stilstaan is achteruitgaan. Het is positief dat er een actieplan is, zo komen zaken in beweging. Minpunten kunnen worden aangepakt en er worden oplossingen gezocht."

(Frank Meurisse)