Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem is klaar voor de winter

De Weekbode

21 december 2014

Het Izegemse stadsbestuur is goed voorbereid voor de komende winterperiode. “We hebben een samenwerking met enkele landbouwers om het winterbestrijdingsplan samen met onze stadsdiensten optimaal uit te voeren”, zeggen schepenen Kurt Himpe (N-VA) en Kurt Grymonprez (SP.A).

Ook tijdens de winter van 2013 had de stad al een samenwerkingsverband met enkele lokale landbouwers gesloten, maar die externe hulp bleek toen niet nodig. “Maar we zullen niet elk jaar een dergelijke zachte winter meemaken en daarom  beslisten we om opnieuw een overeenkomst te sluiten”, zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe.

Bij sneeuw en ijzel zorgen de dienst openbare werken en de technische dienst voor het berijdbaar maken van de wegen, voor alle weggebruikers. “Maar omdat het praktisch niet haalbaar is om alle wegen te strooien, werd een strooiplan opgemaakt”, vult schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez aan. “De hoogste prioriteit gaat naar bruggen, vertrekpunten van hulpdiensten en de routes voor het openbaar vervoer. Ook schoolomgevingen, bovenlokale fietsroutes, verbindingswegen van en naar het centrum en buurgemeenten en de ontsluitingswegen van onze bedrijventerreinen staan hoog genoteerd.”

Woonwijken

Woonwijken worden niet meteen aangepakt. “Daar is er weinig doorgaand verkeer”, stelt Kurt Himpe. “Daar strooien heeft geen zin, omdat het zout dan niet op de sneeuw of ijzel kan inwerken.” Maar in het kader van gladheidsbestrijding wordt er wel voor gezorgd dat alle weggebruikers op relatief korte afstand van de woning een bestrooide weg kunnen bereiken.

Beide schepenen benadrukken dat iedere bewoner geacht wordt om het voetpad voor de eigen woning sneeuwvrij te maken. Dat staat ook zo in het politiereglement.

(PVH)