Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem bundelt kunst- en muziekonderwijs

Het Nieuwsblad

28 augustus 2014

Directeur Wim Belaen (links, met naast hem schepen Kurt Himpe) moet de integratie voorbereiden.

Wat in Roeselare niet mogelijk bleek, moet tegen september 2015 in Izegem wel een feit zijn: de fusie van de muziekacademie en de academie voor Schone Kunsten tot één Kunstacademie. Maar voorlopig is er geen geld voor een nieuw gebouw.

Tegen september 2015 moeten de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) en de Izegemse afdeling van de Roeselaarse Academie voor Schone Kunsten (SASK) één Kunstacademie met 1.400 leerlingen vormen.

Aan directeur Wim Belaen van de muziekacademie om dit jaar de integratie van de twee kunstonderwijsinstellingen voor te bereiden en administratief op poten te zetten, in de hoop dat de Vlaamse overheid de fusie goedkeurt. ‘Bedoeling is om al het kunstonderwijs te bundelen, met uitzondering van de dansopleidingen want we willen niet in concurrentie gaan met de privé-dansscholen in de regio.’

In oude gebouwen

Maar de eerstkomende jaren zullen de leerlingen en leerkrachten daar niet veel van merken, want de twee instellingen blijven op hun huidige locatie in de Kruisstraat en in de Wijngaardstraat.

‘In deze legislatuur is geen financiële ruimte om de infrastructuur aan te passen of voor een nieuw gebouw’, geeft schepen van Cultuur Kurt Himpe van de N-VA toe. ‘Maar in de beleidsvisie 2020-2030 zullen wij zeker naar mogelijkheden zoeken om de Kunstacademie een nieuwe plaats te geven, met voldoende parkeerruimte. Mogelijk bieden zich de komende jaren een aantal opportuniteiten aan zoals na het vrijkomen van de site Strobbe, maar voorlopig vormt de huisvesting ook geen probleem. Want door de verhuizing van het Schoeiselmuseum naar Eperon d’Or komt er net meer plaats vrij in het gebouw in de Wijngaardstraat waar nu de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten huist.’

Wim Belaen, die intussen een jaar aan het hoofd staat van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord nadat hij Mieke Van Hautte opvolgde als directeur, wil dit schooljaar bovendien de Muziekacademie nog versterken.

‘Onder Mieke Van Hautte groeide de academie uit tot een sterke school, met een goede doorstroming naar de conservatoria maar we willen de academie nog sterker op de kaart zetten’, aldus Belaen.

Een paar nieuwe initiatieven moeten dat voornemen waarmaken. Er is al gestart met online-inschrijvingen en een versterking van de concertkalender. Ook de eindexamens zijn intussen openbaar. Belaen wil de vakken notenleer en dictie meer praktijkgericht maken, zodat de academie een open huis moet worden.

Ook de contacten met het basisonderwijs in de regio worden nog intenser. ‘Ik overlegde ook al met de blaasverenigingen en dit jaar zit ik samen met de koren en de toneelverenigingen’, aldus Belaen.

(Martin Tytgat)