Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Heemkundige kring helpt stad met archief

Het Laatste Nieuws

2 januari 2014

Het stadsbestuur zal voortaan samenwerken met heemkundige kring Ten Mandere voor zijn archiefwerking. “Die vormt al jaren een pijnpunt”, weet archiefschepen Kurt Himpe (N-VA).

“Door samen te werken, komt er een inventaris van oude documenten en kan men nagaan of er bepaalde oude stukken zijn die moeten worden gedigitaliseerd. Het is ook de bedoeling dat er onderzoekswerk gebeurt en dat er publicaties komen.”

De samenwerking geldt enkel voor het oud archief en niet voor de stukken van de stadsdiensten. Als externen oude documenten willen bestuderen, dan zal Ten Mandere hen begeleiden.

(Valentijn Dumoulein)