Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Grondige evaluatie van provinciaal rampenplan na kettingbotsing en Sinterklaasstorm

www.focus-wtv.be

15 januari 2014

Er komt eind februari een grondige evaluatie van het provinciaal rampenplan naar aanleiding van de kettingbotsing op de A19 en de Sinterklaasstorm.

Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé geantwoord op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem. “In december werd de provincie West-Vlaanderen twee keer geconfronteerd met noodsituaties die resulteerden in een afkondiging van het provinciaal rampenplan”, zegt Himpe. “Iedereen is het er over eens dat alles vlot verliep, maar elke noodsituatie is zo uniek dat er tijdens de evaluatie van de hulpverlening toch aandachtspunten opduiken die bijsturing van het rampenplan nodig maken”.

West-Vlaams gouverneur Decaluwé stelt dat hij in het algemeen tevreden is over de geboden hulpverlening, zowel op het terrein als in zijn beleidscel, maar dat hij zelf ook overtuigd is van het belang van een grondige doorlichting van de ondernomen acties en beslissingen.

De evaluatievergaderingen zullen plaatsvinden eind februari zodat de diensten deze maand de tijd hebben om een eigen interne evaluatie op te maken vooral tot een multidisciplinaire evaluatie over te gaan.

(AD)