Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Autohandelszone is onverhoopt succes

Het Nieuwsblad

1 oktober 2014

Op een lap grond in de Heibrugstraat zijn de werken gestart voor de aanleg van een autohandelszone. 'Uniek in Vlaanderen. Deze bedrijfsgronden zijn enkel beschikbaar voor auto- en aanverwante handelaars', zegt directeur Geert Sanders van WIVO.

Bij de West-Vlaamse Intercommunale WIVO loopt het storm voor de percelen op de autohandelszone Minerva. Daartoe wordt een terrein tussen de Heibrug- en de Ambachtenstraat bouwrijp gemaakt. De infrastructuurwerken gingen zopas van start. Er zal ruimte zijn voor tien tot twaalf percelen, maar er zijn nu al 50 aanvragen. Daarom zal een selectieprocedure opgestart worden.

'We geven gerust toe dat we getwijfeld hebben of het bedrijventerrein wel vol zou lopen, indien het enkel bestemd was voor autohandel', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Frank Duhamel (SP.A). 'Maar aan autohandel is veel meer gerelateerd dan puur de aan- en verkoop van wagens. Ook pakweg carrosseriebedrijven kunnen zich er vestigen.'

Al in 2008 werden de eerste plannen gesmeed voor deze specifieke handelszone, 'als antwoord op de handelaars in tweedehandswagens die zich langs de invalswegen vestigden en er al dan niet vergunde activiteiten op uitoefenen', verklaart directeur Geert Sanders.

De totale oppervlakte van Minerva bedraagt 4,7 ha. Daarvan kan netto drie hectare ingevuld worden met de handelsactiviteiten. Naast de weginfrastructuur, die zo ontworpen wordt dat laden en lossen niet voor verkeershinder zal zorgen, komt er ook nog een bufferbekken.

Versterking voor buurt

Ook schepen van Economie Kurt Himpe (N-VA) ziet de autohandelszone graag komen. 'Er is een goede ontsluiting en de zone zal een versterking betekenen voor andere zaken die in de buurt gevestigd zijn', zegt hij. Tegen begin 2016 moet het terrein bouwrijp zijn. De verkoop van de percelen tegen 100 euro per vierkante meter start midden volgend jaar. De minimale kavelgrootte bedraagt 1.500 vierkante meter.

(Frank Meurisse)