Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Alice Traen wordt projectleider lokale economie

De Weekbode

18 april 2014

Op 8 mei start Alice Traen uit Assebroek als projectleider lokale economie bij stad Izegem. "Zij wordt het aanspreekpunt voor de ondernemers in stad", zeggen burgemeester Bert Maertens en schepen van Economie Kurt Himpe. "Een van haar taken zal het aanpakken van de winkelleegstand zijn, maar ze zal ook de promotie van het nieuwe museum Eperon d'Or verzorgen.

Alice Traen (29) kwam als beste uit de aanwervingsprocedure waar 21 kandidaten aan deelnamen. Ze woont in Assebroek en is de echtgenote van advocaat Wannes Gardin en de moeder van een zoontje Kamiel (2 maanden). Alice studeerde geschiedenis aan de KUL en was achtereenvolgens startersadviseur bij Unizo Noord-West-Vlaanderen en sinds 2011 coördinator startersservice en adviseur van het ondernemingsloket. In die functies begeleidde ze zelfstandigen en organiseerde netwerkactiviteiten voor jonge ondernemers. Alice was de beste uit 21 kandidaten.

"Onze nieuwe projectleider lokale economie Alice Traen is een nieuwe aanwerving, die in het kader van de lokale economie absoluut noodzakelijk is", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Het stadsbestuur bespaart wel op personeel door wie met pensioen gaat niet te vervangen, maar dat wil niet zeggen dat we geen nieuwe mensen aannemen als dit nodig blijkt. De projectleider is een nieuwe functie op A-niveau en Alice Traen zal ook een van de potentials van ons stadsbestuur zijn. In ons beleidsplan stond ook dat we werk maken van de inburgering van anderstaligen en ook daarvoor zal nog een nieuwe aanwerving gebeuren."

"Lokale economie werd nu voorlopig door communicatieambtenaar Piet Van Coillie behartigd, maar die kon zich daar maar gedeeltelijk op focussen", aldus schepen van Economie Kurt Himpe (N-VA). "Ikzelf hervormde al de Economische Raad en de verschillende cellen zijn al bezig met het formuleren van adviezen en het werken als denktank. Maar als schepen kun je dat niet alleen blijven doen. De nieuwe projectleider zal fungeren als centrummanager en aanspreekpunt voor de vele lokale handelaars, de industrie en de land- en tuinbouwers. Alice zal de winkelleegstand aanpakken. Handelspanden geraken niet altijd ingevuld en er komen ook nog steeds nieuwe winkelpanden bij. Ze zal in het begin onder andere werk maken van een doorgangswinkel in het centrum van de stad (mogelijks de Marktstraat). Een pand waar een beginnende handelaar op een haalbare manier (goedkoper) zijn zaak kan opstarten. En als hij na een tijdje ziet dat zijn project slaagt, kan hij zich definitief in een ander pand vestigen. Onze projectleider zal ook 'de boer' opgaan om investeerders naar onze stad aan te trekken. Alice Traen zal ook de promotie van het nieuwe museum Eperon d'Or op zich nemen en arrangementen uitwerken, waardoor de museumbezoekers zullen aangezogen worden naar het centrum."

Projectleider Alice Traen zal haar bureau hebben op de tweede verdieping van het stadhuis. "De ideale startplaats om kennis te maken en te overleggen met de interne diensten", vervolgt de schepen. "Na de opening van het nieuwe museum zal ze haar intrek nemen in het Huis van de Economie dat in de nieuwbouw naast het museum zal komen."

Alice Traen kan uiteraard nog niet in de toekomst kijken om iets over haar toekomstige job te zeggen. "Ik ben echter al een hele tijd bezig met ondernemers in mijn vorige job en weet er toch al een en ander over. Izegem ken ik nog niet zo goed, maar ik hoorde toch al dat er hier gedreven mensen aan het werk zijn. Ik solliciteerde ook voor die job omdat mijn opdracht hier toch nog heel wat ruimer is dan mijn job bij Unizo."

"De aanstelling van een projectleider kadert in de versterking van ondernemend Izegem", zeggen burgemeester Bert Maertens en schepen Kurt Himpe. "Stap voor stap worden er noodzakelijke veranderingen doorgevoerd op het vlak van lokale economie. Ondernemend Izegem was al lange tijd vragende partij om een voltijds ambtenaar lokale economie aan te stellen. Izegem heeft heel wat troeven die we in de loop van de volgende jaren volop willen uitspelen. Alice wachten dus boeiende weken en maanden", besluiten burgemeester Maertens en schepen Himpe.

(Ivan Balliu)