Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Alice Traen uit Assebroek wordt projectleider lokale economie in Izegem

www.kw.be

14 april 2014

Op 8 mei start Alice Traen uit Assebroek als projectleider lokale economie bij stad Izegem. “Zij zal het aanspreekpunt zijn voor de ondernemers in stad en één van haar taken zal het aanpakken van de winkelleegstand zijn”, zegt schepen Kurt Himpe.

Alice Traen (29) kwam als beste uit de aanwervingsprocedure waar 21 kandidaten aan deelnamen. Ze studeerde geschiedenis aan de KUL en was achtereenvolgens startersadviseur bij Unizo Noord-West-Vlaanderen en sinds 2011 coördinator startersservice en adviseur van het ondernemingsloket. In die functies begeleidde ze zelfstandigen en organiseerde netwerkactiviteiten voor jonge ondernemers.

“De nieuwe projectleider zal ook instaan voor de promotie van het nieuwe museum en de uitwerking van de arrangementen die versterkend moeten werken voor de lokale economie”, aldus schepen Kurt Himpe. “Eén van haar eerste opdrachten in het kader van de winkelleegstand wordt het uitwerken van een doorgangswinkel voor startende winkeliers in het centrum van stad. Op die manier willen we nieuwe starters de kans geven op een haalbare manier een zaak op te starten. Als hun project slaagt, kunnen ze dan uitkijken om zich definitief in een of ander pand te vestigen.”

Nieuwe functie

“De projectleider lokale economie is een nieuwe aanwerving”, zegt burgemeester Bert Maertens. “Het stadsbestuur bespaart wel op personeel door wie met pensioen gaat niet altijd te vervangen, maar dat belet ons niet nieuwe functies in te vullen als die nodig zijn voor stad. En de lokale economie is prioritair. Alice Traen wordt één van de potentials van ons stadsbestuur. Binnenkort komt er trouwens nog een nieuw personeelslid bij dat zal instaan voor de inburgering van anderstaligen.”

(Ivan Balliu)