Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verkeerssituatie in de Kouterweg

De Weekbode

3 mei 2013

Mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) kondigde een tijdelijke maatregel aan om de verkeerssituatie in de smalle gedeelten van de Kouterweg te verbeteren.

Hij stelde voor om gedurende een proefperiode van zes maanden enkel aan één kant van de straat parkeren toe te laten. “De verkeersdienst kan ter plaatse een regeling opmaken waarbij het minste aantal plaatsen verloren gaat. Tijdens de proef kan nagegaan worden hoe de situatie in de Kouterweg en zijstraten evolueert. Daarna volgt een evaluatie en een gesprek met de bewoners.

Alle bewoners krijgen binnenkort een brief in de bus met uitleg over deze tijdelijke regeling. Met de brandweer werd het probleem van een noodsituatie al bekeken en vanuit de zijstraten is een interventie steeds mogelijk.”

De commissieleden Openbare Werken en Mobiliteit konden daarmee akkoord gaan.

(LDB)