Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Unizo wil dat Marktstraat opnieuw wordt aangelegd

Het Nieuwsblad

15 november 2013

Na lang stilzwijgen komt Unizo nu toch op de proppen met een visie over het Izegemse handelscentrum. Met tien voorstellen hoopt Unizo de handel in de stad verder te stimuleren. De heraanleg van de Marktstraat is zowat de belangrijkste speerpunt.

‘Het Izegemse handelscentrum is de jongste jaren het voorwerp geweest van een intens debat’, zegt plaatselijk Unizovoorzitter Jef Maeseele. ‘Er is heel wat gediscussieerd over de haalbaarheid en wenselijkheid van projecten. De input van inspraakorganen en private verenigingen heeft gezorgd voor een groot aantal standpunten en voorstellen. Misschien heeft onze reactie wat op zich laten wachten, maar we wilden een onderbouwde nota afleveren.’

Het bestuur van Unizo zat hiervoor zelfs samen met mobiliteitsexperte Els Cools van Unizo Nationaal. Uit die samenwerking kwamen tien concrete voorstellen naar voren om het, door leegstand geplaagde handelscentrum, opnieuw te stimuleren.

De meest in het oog springende suggestie is de volledige heraanleg van de Marktstraat. Daarnaast wil Unizo ook dat de bibliotheek weer haar deuren opent op zaterdagnamiddag. Volgens hen is dat een stimulans om volk naar het stadscentrum te lokken. Festivals als Izegem Zomert en het Herfstmuziekfestival mogen voor Unizo weer jaarlijkse evenementen worden. Voorts worden ook maatregelen gesuggereerd voor parkeren en bewegwijzering. Wat de heraanleg van de stationsomgeving betreft, wil men dat het stadsbestuur opnieuw overweegt dit project uit de koelkast te halen.

Met deze voorstellen neemt Unizo de uitgestoken hand van schepen van Lokale Economie Kurt Himpe (N-VA) aan. ‘Ik had hen inderdaad uitgenodigd ook zaken aan te kaarten of voorstellen te bezorgen. Ik ben dan ook blij dat Unizo deze denkoefening gedaan heeft. Zaken als de heraanleg van de Marktstraat staan buiten kijf. Maar de discussie over wat precies aan te pakken, wordt best overlegd in de denktank van de cel kleinhandel van de Economische Raad, waar ook Unizo ook deel van uitmaakt. Als iedereen zo op dezelfde lijn zit hebben projecten meer kans op slagen’, besluit de schepen.

(Frank Meurisse)