Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Tijdelijk parkeerverbod Kouterweg definitief

De Weekbode

29 november 2013

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd de evaluatie van het tijdelijk parkeerverbod in de Kouterweg besproken. "Die wordt nu definitief", klinkt het.

Sinds 1 juni is er een tijdelijk parkeerverbod aan een kant van bepaalde delen in de Kouterweg. "We hebben deze maatregel ingevoerd na klachten over de beperkte rijbreedte van de weg, de vele afgereden spiegels, beschadiging aan wagens en vrachtwagens die zich vastreden in de Kouterweg, nadat die tijdens de vorige bestuursperiode werd heraangelegd", zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

Tot eind november was er een proefperiode van kracht. "We hebben alle bewoners uit de Kouterweg en uit de eerste delen van de zijstraten gevraagd om een evaluatie op te maken. De meeste antwoorden geven aan dat de tijdelijke maatregel mag behouden worden."

"Uit de resultaten van het snelheidsinformatiebord blijkt dat er niet sneller gereden wordt dan voor de tijdelijke maatregel ingevoerd werd. Het voorstel om deels te laten parkeren op het voetpad kunnen we niet uitvoeren, aangezien de ondergrond van de voetpaden hiervoor niet aangelegd is. Maar belangrijk is dat sinds de invoering van de maatregel de klachten over schade aan wagens en problemen met vrachtwagens van het toneel verdwenen zijn."

Het parkeerverbod aan één kant van de Kouterweg wordt nu definitief ingevoerd, ook in het deel tussen de Guido Gezellestraat en de Kapelstraat.

"Hierbij zal gekozen worden voor de kant waar het meeste parkeerplaatsen behouden worden."

(PVH)