Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad werkt globaal parkeerplan uit

Het Laatste Nieuws

9 maart 2013

Het Izegemse CD&V-raadslid Peter Defreyne wil het parkeersysteem in de stad aanpassen. "Ik wil de blauwe zone en een parkeerticket gelijkschakelen, zowel qua tijd als boete. Ook had ik graag gezien dat mantelzorgers (iemand die voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende zorgt, nvdr) een parkeerkaart krijgen", zegt Defreyne. Mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) beloofde die suggesties mee te nemen in een parkeeronderzoek en dat het totaalplan op de commissie Openbare Werken en Mobiliteit besproken zal worden. "Een werkgroep zal elk voorstel bekijken. Zo hebben de diensten de vraag voor de invoering van een parkeerkaart voor mantelzorgers al bestudeerd en ze zijn tot de vaststelling gekomen dat er in Izegem ongeveer 1400 mantelzorgers zijn. Als tien procent van deze mantelzorgers binnen het betalende gebied of de blauwe zone moeten zijn, gaat dit over 140 parkeerplaatsen. Bovendien is het moeilijk zulke parkeerkaarten te controleren", besluit Himpe.

(Valentijn Dumoulein)