Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad start beschermingsprocedure stoommachine op

De Weekbode

17 mei 2013

Tijdens de zitting van 6 mei kondigde schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA) aan dat het Izegemse stadsbestuur de beschermingsprocedure zal opstarten voor de schoorsteen en het gebouw waarin de stoommachine staat.

“De stoommachine zelf is omwille van de industrieel-archeologische waarde beschermd sinds 1978. Vreemd genoeg zijn het gebouw en de schoorsteen niet beschermd”, aldus de schepen. “Zowel het gebouw als de schoorsteen zijn aan een dringende opknapbeurt toe. Uiteraard heeft dit een financiële impact en daarom wil het stadsbestuur gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van Monumenten en Landschappen en van de provincie West-Vlaanderen.”

“Het gebouw werd in 1936 gebouwd voor de stoommachine. Intussen is deze machine de grootst bewaarde stoommachine in Vlaanderen. De ketel en de oven zijn verdwenen. De schoorsteen is dan weer beeldbepalend, maakt deel uit van de stoommachine en is de hoogste en bijna enige overgebleven schoorsteen in Izegem. Vroeger waren er tientallen. De stoommachine en de schoorsteen kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van de museumsite Eperon d’Or en daarom wil het stadsbestuur nu ook starten met de herstelling ervan. Maar we hopen uiteraard in aanmerking te komen voor subsidies en daarom is de bescherming nodig.”

“De machine zelf wordt momenteel maandelijks onderhouden door een groep vrijwilligers. Dankzij hun inzet en vele werk is de stoommachine zelf in zeer goede staat. De aandacht die het stadsbestuur nu wil besteden aan de site van de stoommachine is dan ook een waardering voor hun werk”, besluit de erfgoedschepen.