Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur maakt werk van nieuw parkeerplan

Het Nieuwsblad

5 april 2013

Het stadsbestuur werkt momenteel aan een globaal parkeerplan. Hierbij nemen ze het hele grondgebied onder de loep, tot in de verste uithoeken. ‘We willen niet overhaast te werk gaan en ook eerst alle mogelijkheden toetsen', klinkt het.

Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) kondigde tijdens de jongste gemeenteraad aan dat er een nieuw parkeerplan komt in Izegem. Een en ander komt in een stroomversnelling.

‘In de beleidsverklaring staat de intentie om meer parkeerruimte te realiseren in het centrum. Met de huur van de parking van Strobbe is er al een eerste aanzet gegeven. Bij concentraties van winkels willen we ook kortparkeerplaatsen realiseren zodat meer klanten op korte tijd gebruik kunnen maken van dezelfde parkeerplaatsen', aldus de schepen.

Evenementen

Ook de parkeernood bij grote evenementen als de kermis wordt niet over het hoofd gezien. ‘Daarvoor gaan we samenwerken met eigenaars van grote parkings. Zo is er bijvoorbeeld een afspraak met het bedrijf Vandemoortele om tijdens de kermis hun parking open te stellen.'

Maar het is niet allemaal rooskleurig. ‘We worden inderdaad ook met problemen geconfronteerd. Zo zijn de parkeerplaatsen op de Grote Markt te smal. Op de randparking tegenover de brandweer stellen we dan weer vast dat er wateroverlast is bij regenweer', klinkt het. ‘Intussen zijn de stadsdiensten aan het kijken hoe we dit praktisch kunnen oplossen zonder al te veel financiële implicaties.'

Privébedrijven inzetten

De burger speelt eveneens een rol. Het nieuwe stadsbestuur ontving al tal van suggesties omtrent parkeren.

‘Die zullen gebundeld worden. Er zal ook een parkeeronderzoek moeten gebeuren. De voorstellen worden dan besproken met diverse adviesraden, de cel Kleinhandel van de hervormde economische raad waarin ook Unizo en AzI een vertegenwoordiger zullen hebben. Uiteraard moeten we het algemeen belang nastreven en kunnen we niet elke suggestie uitvoeren', zegt Himpe.

Filip Motte is als N-VA - schepen van Financiën ook betrokken bij de opmaak van het plan. ‘Bepaalde steden en gemeenten doen een beroep op privébedrijven voor de controle van het parkeren. We moeten de pro's en contra's hiervan ook even tegen het licht houden en bespreken bij de opmaak van het parkeerplan', besluit hij.

(Frank Meurisse)