Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad pakt leegstand aan 

De Streekkrant

18 september 2013

Het stadsbestuur is van plan om handelaars van buiten het centrum tijdelijk een filiaal te laten openen in een leegstaand pand in de stadskern. Het gaat om een proefproject dat op 12 oktober voor het eerst op een shoppingdag wordt uitgetest en kan uitgroeien tot een vast gegeven.

Het idee werd geopperd door Actie Zelfstandig Izegem (AZI). Samen met Unizo en de stad willen ze de leegstand in het centrum aanpakken. “We zullen inspanningen leveren om in leegstaande handelspanden in de Marktstraat en omliggende straten actieve of passieve etalages op te starten”, aldus schepen van Economie Kurt Himpe (N-VA). “Daardoor kunnen handelaars van buiten die kern daar tijdelijk een filiaal openen. We testen dit op 12 oktober voor het eerst uit. Een ander idee dat we verder uitwerken is de opstart van een doorgangswinkel. Mensen die willen proeven van het ondernemen, kunnen dan samen met anderen iets opstarten. Dan openen ze op die locatie bijvoorbeeld op zaterdag hun winkeltje en later kunnen ze doorgroeien naar een volwaardige zaak. Een doorgangswinkel kan met drie of vier hoekjes diverse handelaars onderbrengen.”

Steps Shopping Day

AZI is verheugd dat er schot in de zaak komt. “De centrumbrug blijft voorlopig, we zijn vertegenwoordigd in de cel kleinhandel van de nieuwe economische raad, er zijn extra parkeerplaatsen en ons idee van de leegstaande etalages te benutten werd opgepikt”, aldus Steven Beyens van AZI. “We kunnen allerminst klagen.” Ook de banden met Unizo worden opnieuw nauw aangehaald. De twee handelsorganisaties en de stad verenigen hun krachten voor het eerst met de organisatie van de Steps Shopping Day op 12 oktober.

(VADU)