Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad en heemkundige kring werken samen aan stadsarchief

De Weekbode

20 december 2013

Bij de opening van de tentoonstelling “Het gebeurde in Izegem in 1963” kondigde schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA) aan dat de stad zal samenwerken met de heemkundige kring Ten Mandere voor de archiefwerking. “Deze is al jaren een pijnpunt”, zegt hij. “Daarom willen we werk maken van een degelijke structuur. Door de samenwerking met Ten Mandere hebben we een aantal troeven. Er komt een inventaris van de oude documenten en we zullen bekijken of bepaalde oude stukken gedigitaliseerd moeten worden. Daarnaast zal er ook onderzoekswerk gebeuren en zullen we samen publicaties uitgeven.”

“De samenwerking met Ten Mandere is enkel voor het oud archief bedoeld. De stadsdiensten zullen zelf de komende maanden hun archief op punt zetten. Stukken die nu online kunnen geraadpleegd worden – zoals het Staatsblad – moeten niet meer bijgehouden worden in het archief.”

De samenwerkingsovereenkomst komt eind december op de agenda van de raad.

(Philippe Verhaest)