Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Plannen herbekeken

De Weekbode

7 juni 2013

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 juni stelde schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) de nieuwe visie van het Izegemse stadsbestuur op de museumsite Eperon dOr voor. In het gewijzigde concept komt er geen Grand Café meer en wordt het Huis van de Economie geïntegreerd. Gerda Mylle (CD&V), de moeder van het project, vond dat dan weer heel jammer.

De eerste conceptnota van Eperon dOr dateert van 2008. Intussen zijn er een aantal zaken gewijzigd. “Aangezien de tweede fase van de museumsite nog in ontwerpfase zit, heeft het stadsbestuur aan de architecten gevraagd om een aantal nieuwe opportuniteiten te verwerken. In grote lijnen blijft het concept behouden, want Eperon dOr wordt een toeristisch-recreatieve site in het hart van de stad” , aldus de schepen.

Huis van de Economie

“In het herwerkte concept krijgt een aantal functies een andere plaats binnen het gebouw. Door de verschuivingen zijn er ook meer polyvalente mogelijkheden. Ook het Huis van de Economie krijgt een plaats in het gebouw en zal los van het museum operationeel zijn. Naast bureauruimte komt er een polyvalente ruimte die ter beschikking is voor activiteiten van het Huis van de Economie, maar ook kan gebruikt worden voor tijdelijke tentoonstellingen die meer plaats nodig hebben.”

“Eén functie uit het eerste concept wordt geschrapt. Er komt geen Grand Café. Klasgroepen zullen wel de mogelijkheid hebben om er te picknicken en er zal een koffieautomaat en een drankautomaat aanwezig zijn. Maar we willen op een boogscheut van het handelscentrum met de vele gezellige cafés en uitstekende restaurants geen concurrentie organiseren met een brasserie in Eperon dOr. Het is wel de bedoeling om de bezoekersgroepen naar het centrum te loodsen door een aanbod van arrangementen”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe. “Het stadsbestuur kiest dus voor samenwerking in plaats van concurrentie.”

Besparing

Tijdens de zitting gaf de schepen ook een financiële stand van zaken. “Het project Eperon dOr kost de stad een flinke duit. Het totale geraamde kostenplaatje bedraagt nu 6.752.803,32 euro. Gelukkig kunnen we op heel wat Vlaamse en provinciale subsidies rekenen voor een totaal van 1.412.074,09 euro. Op vandaag bedragen de geraamde kosten 5.340.729,23 euro. Hierin zit een besparing van bijna 285.000 euro door het gewijzigde concept met een aanpassing van het depot en de nieuwe invulling van de beschikbare ruimte”, stelt Himpe.

“Maar er komen ook nog kosten waarmee blijkbaar nog nooit rekening gehouden werd, bijvoorbeeld voor de inrichting van het depot, kantoorinrichting, meubilair en signalisatie”, besluit de schepen.

Stefaan Sintobin vond het schrappen van het Grand Café een goede keuze. Gerda Mylle dan weer niet. “Het is niet omdat er daar een horecazaak is, dat collega Lothar Feys minder pintjes zal verkopen. Mensen die nu anderhalf uur in de bus gezeten hebben, zullen het moeten doen met een koffie uit een bekertje. Ook naar bedrijven die er conferenties willen geven, is dit een gemiste kans. Bovendien dat merkten we bij De Leest stopt een brouwer ook geld in een brasseriezaak. Het zou het project dus ook iets opgeleverd hebben. Het Huis van de Economie vind ik wel positief.”

(Wouter Vander Stricht)