Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Op naar globaal parkeerplan

De Weekbode

8 maart 2013

De Izegemse gemeenteraad had niet bijster veel om het lijf. Enkel bij de bijgevoegde punten en in het vragenkwartiertje kwam er wat animo in.

Op de gemeenteraad lag een bestek van 94.000 euro voor voetpaden en van 92.000 euro voor buitengewoon onderhoud aan de wegen klaar. CD&V vroeg of het het onderhoud van wegenis en voetpaden geen prioriteit meer is. Peter Defreyne: “In de begroting van 2012 stond er voor voetpaden 275.000 euro, voor bijzonder onderhoud wegenis 275.000 euro en voor het KWS-onderhoud 200.000 euro ingeschreven. Nu is dat beduidend minder. Peter Defreyne pleitte ook een spoedige KWS-aanpak in de Nieuwstraat en de Melkmarktstraat. In beide straten zijn op vandaag de kasseistenen aan de oppervlakte gekomen wat het niet alleen oncomfortabel maar ook gevaarlijk maakt voor de vele fietsers die deze straten aandoen.” Hij vroeg ook het grondig herstel van de voetpaden in de Vuurkruiserslaan, de Kapucijnenlaan en de St.-Janstraat, hierin werd hij bijgetreden door Geert Leenknecht (Open VLD). De bewoners van deze straten dienden de voorbije jaren te wachten op herstel omwille van geplande werken van nutsbedrijven of omdat de straat dienst deed als omleidingsweg.

Overleg met AZI

Vanuit CD&V werd verder een technisch voorstel gelanceerd inzake parkeren in de stad. Peter Defreyne diende hiervoor een bijgevoegd punt in. Hierbij zou enerzijds het systeem blauwe zone en het systeem parkeerticket gelijkgeschakeld worden (inzake tijd en boete) en anderzijds zou een parkeerkaart voorzien worden voor mantelzorgers. De meerderheid beloofde deze voorstellen mee te nemen in het globaal parkeerplan dat dit jaar uitgewerkt zou worden.

Schepen Kurt Himpe, bevoegd voor mobiliteit: “De voorbije twee maanden zijn er een hele reeks vragen en voorstellen in verband met parkeren binnengekomen. Zo was er vorige week een overleg met AZI en binnenkort is er ook een vergadering met Unizo. Al die suggesties zullen gebundeld en bestudeerd worden door een ambtelijke werkgroep waarin bijvoorbeeld de mobiliteitsambtenaar en de lokale politie zitten. Er komt ook een parkeeronderzoek. Het totaalplan zal dan besproken worden in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit”, stelde de schepen. “Ook de twee voorstellen in verband met de gelijkschakeling van de parkeerregimes en het invoeren van bepaalde parkeerkaarten zullen bestudeerd worden.”

“De implicaties van elk voorstel moeten goed bekeken worden. Zo hebben de diensten de vraag voor de invoering van een parkeerkaart voor mantelzorgers al bestudeerd en ze zijn tot de vaststelling gekomen dat er statistisch gezien in Izegem al zo’n 1.400 mantelzorgers zouden zijn. Als 10 procent van deze mantelzorgers van toepassing is binnen het betalende gebied of de blauwe zone, dan gaat dit over 140 parkeerplaatsen die door deze specifieke groep gebruikt zouden worden. Daarbij komt ook de controleerbaarheid van dergelijke parkeerkaarten”, besloot Himpe.

(Wouter Vander Stricht)