Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Onderzoek uitbreiding carpoolparking

Het Nieuwsblad

12 januari 2013

Vlaams minister Hilde Crevits laat een onderzoek uitvoeren voor de opmaak van een prioriteitenlijst voor carpoolparkings in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet stellen. "Aanleiding voor de parlementaire vraag waren de bezettingscijfers van de Izegemse carpoolparking aan de E403. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) loopt die op tot 95 procent. In de praktijk is er regelmatig sprake van een overbezetting waardoor carpoolers hun auto buiten de parking plaatsen, wat het in- en uitrijden bemoeilijkt. In de onmiddellijke omgeving is er geen andere parkeermogelijkheid, waardoor de kans bestaat dat carpoolers afhaken", zegt provincieraadslid Himpe.

In haar antwoord zegt de minister dat haar diensten bezig zijn met de voorbereiding van een studieopdracht. Er zal een behoefteanalyse uitgevoerd worden om te bepalen hoeveel bijkomende parkeerplaatsen er moeten worden voorzien. ‘In elk geval zal voor de Izegemse carpoolparking ook onderzocht moeten worden hoe het in- en uitrijden vlotter kan verlopen, want nu is het gevaarlijk en onduidelijk', besluit Himpe.

(Frank Meurisse)