Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minister wil veiligere carpoolparking

Het Laatste Nieuws

14 januari 2013

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) laat een onderzoek uitvoeren voor de opmaak van een prioriteitenlijst voor carpoolparkings in de provincie. Dat antwoordt ze aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) . 

Uit bezettingscijfers blijkt dat de Izegemse carpoolparking ter hoogte van de op- en afritten van de E403 aan het kanaal Roeselare-Leie voor 95 procent bezet is. "Vaak is de parking zelfs overbezet", zegt Himpe. "Daarom parkeren carpoolers hun wagen net buiten die parking, waardoor het in- en uitrijden bemoeilijkt wordt. Bovendien bestaat de kans dat ze afhaken." De minister zal nu een studie-opdracht voorbereiden. Er wordt een behoefteanalyse uitgevoerd om te bepalen hoeveel bijkomende parkeerplaatsen er nodig zijn. Op basis daarvan wordt een inrichtingsplan opgesteld. 

"Voor de Izegemse carpoolparking wordt onderzocht op welke manier het in- en uitrijden van de parking vlotter kan verlopen, want de huidige situatie is alvast niet verkeersveilig en niet gebruiksvriendelijk", besluit Himpe.

(Valentijn Dumoulein)