Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Marktstraat slordig en verloederd"

Het Laatste Nieuws

15 november 2013

Om het verloederde handelscentrum terug op de sporen te krijgen, pleit Unizo voor een heraanleg van de Marktstraat. Volgens de zelfstandigenorganisatie oogt de winkelstraat slordig, liggen de voetpadden er oneffen bij en is de straat niet meer het paradepaardje van weleer. Ook het te beperkte winkelaanbod is Unizo een doorn in het oog. De stad erkent de situatie en wil enkele pistes verder onderzoeken.

Met tien voorstellen aan het stadsbestuur maakt Unizo een stand van zaken op over het Izegemse handelscentrum. Bovenaan het lijstje staat de heraanleg van de grijze en verloederde Marktstraat. "De voetpaden liggen oneffen en het geheel biedt een slordige indruk", zegt Unizovoorzitter Jef Maeseele. "De kwaliteit van de omgeving is ondermaats. Daarom pleiten we bij het stadsbestuur voor een heraanleg. Panden in de buurt moeten aangespoord worden om hun dakgoten goed te onderhouden, desnoods met een renovatiepremie."

Winkelaanbod

"Ook het winkelaanbod moet uitgebreid worden. Een winkelcentrum haalt zijn aantrekkingskracht ook uit zaken die gericht zijn op funshopping, zoals kledij- en speciaalzaken. Dit aanbod wordt nog te veel onderbroken door winkels die niet binnen dit profiel passen, zoals immo- en interimkantoren of appartementen. Verder moet de stad meer evenementen organiseren om volk vertrouwd te maken met het centrum. Izegem Zomert, het Herfstmuziekfestival, de Triatlon en de Batjes zijn dé momenten om de handel op de kaart te zetten en zouden jaarlijks georganiseerd moeten worden." Ook op mobiliteitsvlak ziet Unizo enkele problemen, zoals betere signalisatie voor randparkings.

Wegwijzers

Handelaar Peter Marrannes, die in de Marktstraat een optiekzaak uitbaat, erkent de problemen. "De voetpaden zijn een oud zeer", beaamt hij. "Ook de parkeerplaatsen liggen er slordig bij, met losliggende klinkers. Er heerst ook een duivenplaag. Aan sommige panden worden de uitwerpselen niet opgeruimd, wat een slordige indruk nalaat. Wat een kwalitatiever winkelaanbod betreft, klopt het dat er wat grote trekkers ontbreken, maar dat ligt meer aan het huidig ondernemersklimaat. Ik heb geen probleem met de interimkantoren, want anders zou er in hun plaats nog meer leegstand zijn. Wel steun ik Unizo in de vraag naar betere wegwijzers. Iemand die van buiten Izegem komt winkelen, vindt hier vaak zijn weg niet en verdwaalt makkelijk."

Centrummanager

Economieschepen Kurt Himpe (N-VA) zegt dat er beterschap op komst is. "Iedereen is het er over eens dat een heraanleg van de Marktstraat aan de orde is, al willen we dat nog eerst nog eens aftoetsen bij de handelaars. Ook de parking in de straat willen we onder de loep nemen. We gaan ook nog eens met de eigenaars van leegstaande panden samen zitten om hen aan te manen hun eigendom te onderhouden. Ook in de meerjarenplanning zitten al een aantal ideeën om het handelscentrum te doen heropleven, zoals de aanstelling van een centrummanager die vanuit het nieuwe Huis van de Economie zal werken."

(Valentijn Dumoulein)