Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Mandelstraat nu ook écht eenrichtingsverkeer

De Weekbode

23 augustus 2013

In de Mandelstraat werden afscheidingsflappen geplaatst ter hoogte van het kruispunt met de Roeselaarsestraat. Op die manier wil de stad het straatbeeld aan het kruispunt versmallen en duidelijk maken dat in de straat éénrichtingsverkeer geldt.

Sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer in de Mandelstraat melden buurtbewoners dat er heel vaak automobilisten in de verkeerde rijrichting de straat inrijden, klinkt het bij schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

"De buurtbewoners namen ook zelf foto's en daaruit konden we afleiden dat het soms tot tien wagens per dag ging", stelt de schepen. "Dat noopte ons tot een ingreep, maar veel oplossingen hadden we niet. De straat heraanleggen behoorde niet tot de mogelijkheden".

Daarom werd geopteerd voor afscheidingsflappen ter hoogte van het kruispunt met de Roeselaarsestraat. "We hopen dat deze kleine ingreeop de verkeerssituatie toch heel wat duidelijker maakt. De flappen versmallen niet alleen de rijweg, maar scheiden ook het fietspad beter af. Dat leidt tot een veiligere omgeving."

Vrachtwagens

Het probleem beperkte zicht niet enkel tot "gewone" voertuigen. "Daarom plannen we aan het kruispunt van de Krekelmotestraat met de Ambachtenstraat een groot verkeersbord, dat aangeeft dat zwaar vervoer via de Ambachtenstraat moet rijden. Vrachtwagenbestuurders die nu vanop de Rijksweg (N36) de Krekelmotestraat inrijden, komen onvermijdelijk in de Roeselaarsestraat terecht."

"Van daaruit zijn er dan drie mogelijkheden: ofwel negeren ze de eenrichtingssituatie in de Mandelstraat, ofwel nemen ze de Camiel Ameyestraat en komen ze in de problemen in de Nederweg, ofwel nemen ze de Sint-Antoniusstraat en rijden ze zich vast in de Stuivenbergstraat. Dat bewuste bord moet speciaal gemaakt worden en is in bestelling. We hopen dat het zo snel mogelijk geleverd zal worden."

Volgens schepen Himpe hebben de afscheidingsflappen wel degelijk hun effect. "Buurtbewoners melden ons dat ze geen auto's, laat staan vrachtwagens, in de verkeerde richting zien rijden. We volgen de situatie verder op."

(PVH)