Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Lidmaatschap bibliotheek stijgt

Het Laatste Nieuws

12 januari 2013

Steeds meer inwoners vinden hun weg naar de bibliotheek. Sinds 2005 kunnen nieuwe inwoners een eerste jaar gratis lid worden van de bib. Sinds dan hebben al 533 nieuwe Izegemnaars van die mogelijkheid gebruik gemaakt. "Vorig jaar waren er dat 82", weet schepen Kurt Himpe (N-VA). "Met het initiatief maken deze inwoners kennis met de bibliotheek en is de kan groot dat ze effectief lid blijven. Om ook na te gaan wat het effect is, zal de bibliotheek nu ook de gratis gebruikers registreren. Zo kunnen we het initiatief van het gratis lidmaatschap voor nieuwe inwoners beter evalueren en bijsturen indien nodig."

(Valentijn Dumoulein)