Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Leg Marktstraat opnieuw aan"

De Weekbode

22 november 2013

Unizo Izegem pleit bij het stadsbestuur om de Marktstraat volledig her aan te leggen. "De tegels van de voetpaden liggen los en heel wat dakgoten lekken", zegt voorzitter Jef Maeseele. "Alleen een opknapbeurt zal nieuwe handelszaken aantrekken."

Unizo Izegem telt 140 leden en wil voor de Izegemse zelfstandigen een spreekbuis zijn. Het overhandigde aan het stadsbestuur een lijvige nota met adviezen en voorstellen om het handelsleven in Izegem nieuw leven in te blazen.

In totaal formuleert Unizo tien voorstellen. Vooral de huidige situatie rond de Marktstraat springt in het oog. "De kwaliteit van die straat is echt ondermaats", aldus Maeseele. "De voetpaden liggen niet gelijk, de dakgoten lekken. Het geeft gewoon een erg slordige indruk en dat moet dringend aangepakt worden. Daarom stellen we voor om de handelaars aan te sporen om hun dakgoten te herstellen en daarvoor misschien een renovatiepremie in het leven te roepen. Een mooie straat trekt automatisch nieuwe handelszaken aan."

Maar ook het uitzicht van de Marktstraat als geheel moet onder handen genomen worden, vindt Maeseele. "Iedereen heeft de mond vol over leegstand, maar we mogen de zaken ook niet te negatief bekijken. De leegstand is zeker niet toegenomen, maar we mogen niet in slaap vallen."

Daarom pleit Unizo ervoor om het winkelaanbod verder uit te breiden. "Op vandaag zijn er nog te veel immo- en interimkantoren aanwezig. Extra kledij- of speciaalzaken zouden welkom zijn. En we moeten ook onze sterke evenementen meer uitspelen. Denk maar aan het Herfstmuziekfestival, de jaarlijkse triatlon, de Batjes of Izegem Zomert. Dat zijn uitgelezen momenten om Izegem als handelsstad op de kaart te zetten. Het aanbod behouden en zelfs uitbreiden is de boodschap."

Ook voor de bibliotheek ziet Unizo een belangrijke rol weggelegd. "Nu is die op zaterdagnamiddag gesloten, maar een stedelijke bieb trekt mensen aan, ook uit de ons omringende gemeenten. Wij pleiten ervoor om de openingsuren aan te passen."

Verder wordt ook voor het project rond de vernieuwing van de stationsomgeving een lans gebroken. "Haal het project alsjeblieft weer uit de diepvries. De Koornmarkt een pleinfunctie geven biedt alleen maar voordelen."

Een ander gevoelig punt is het parkeeraanbod. "Iedereen parkeert zijn wagen liefst zo dicht mogelijk bij de plek waar hij moet zijn", aldus Maeseele. "Volgens ons is het aantal beschikbare plaatsen ruim voldoende, maar trek het gratis parkeren op van twintig naar dertig minuten. Twintig minuten is net te kort, zelfs voor één boodschap. En de bestaande parkings moeten beter aangeduid worden, al is daar al een positieve evolutie in te merken. Zo is de parking in de Kruisstraat sinds vorige week beter bewegwijzerd."

Unizo maakte het wensenpakket over aan schepen van Economie Kurt Himpe (N-VA). "Het stadsbestuur is tevreden met onze voorstellen en heeft beloofd om ze niet naast zich neer te leggen", aldus Jef Maeseele.

Schepen Kurt Himpe is tevreden met de nota. "Begin 2013 ben ik bij Unizo langsgeweest om onze beleidsnota uit de doeken te doen en heb ik hen uitgenodigd om actief mee te denken hoe we het economische leven in onze stad verder kunnen versterken", zegt hij. "In deze nota staan heel wat waardevolle zaken, die zeker besproken kunnen worden."

"Ondertussen is ook de economische raad grondig hervormd en daar zal de Unizo-nota zeker behandeld worden. We willen in ieder geval goed samenwerken."

Unizo haalt onder andere de uitwerking van (meer) grote evenementen aan. "Een waardevol idee, op voorwaarde dat we alle handelaars achter het plan kunnen scharen", vindt Himpe. "En ook de kritiek op de Markstraat is meer dan terecht. Iedereen weet dat de huidige situatie verre van ideaal is. Daar zullen we dus zeker in de mate van het mogelijke op ingaan."

Himpe stelt nog dat de nieuwe ambtenaar voor lokale economie begin volgend jaar zal starten. "Hij kan deze nota meteen al meenemen", besluit hij.

(Philippe Verhaest)