Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Leegstand samen aanpakken"

Het Laatste Nieuws

18 september 2013

De stad Izegem overweegt om handelaars uit de rand tijdelijk een filiaal te laten openen of een etalage in te richten een leegstaande winkel in het centrum. Het proefproject wordt op 12 oktober tijdens een shoppingdag uitgetest en kan uitgroeien tot een vaste waarde. Het idee werd geopperd door Actie Zelfstandig Izegem (AZI).

Actie Zelfstandig Izegem (AZI) ontstond in 2011 uit onvrede met het economisch beleid in de stad. Het comité hekelde dat er niet genoeg geluisterd werd naar handelaars in dossiers zoals de heraanleg van de Grote Markt, de komst van winkelcentrum Frunpark en het parkeerbeleid. Er kwam ook kritiek op het omstreden mobiliteitsplan en de plannen om de centrumbrug in te korten. "De bestuurswissel is daar niet vreemd aan. We zijn ook van mening dat we beter onze energie investeren in samenwerken dan die te verspillen in elkaar tegenwerken", vindt schepen van Economie Kurt Himpe (N-VA). "Een eerste aanzet was de creatie van bijkomende parkeerplaatsen aan drukkerij Strobbe om de parkeerdruk in het centrum tegen te gaan. Nu focussen we ons samen met zowel AZI en Unizo op de aanpak van het verloederde handelscentrum. We gaan inspanningen leveren om in winkels in de stadskern etalages op te starten van handelaars die buiten het centrum zijn gelegen. We testen dit concept voor het eerst uit op een shoppingdag op zaterdag 12 oktober en hopen dit later te kunnen uitbreiden. Wat ook kan, is dat een vereniging zich er voorstelt of dat kunstenaar er tentoonstelt. Elke bijkomende aantrekkelijke etalage kan bijdragen tot de heropwaardering."

Centrummanager

Het voorbije jaar kwamen er reeds zestien nieuwe winkels in Izegem bij. Vooral in de Marktstraat is er nog heel wat leegstand. Daar staan 9 panden leeg. "In die straat wil de stad een pand huren of kopen voor een doorgangswinkel", gaat de schepen verder. "Daar kunnen startende handelaars bijvoorbeeld op zaterdag hun winkeltje openen en later kunnen ze doorgroeien naar een volwaardige zaak." AZI is verheugd dat er schot in de zaak komt en juicht de nieuwe aanpak toe. "Er beweegt het een en ander. Ooit was dat wel anders", vat Steven Beyens het samen. "De centrumbrug blijft voorlopig. We zijn vertegenwoordigd in de cel kleinhandel van de nieuwe economische raad, er zijn extra parkeerplaatsen en ons idee van de leegstaande etalages te benutten werd opgepikt. Als ze zo doorgaan, worden we stilaan werkloos bij AZI", grapt hij. "Toch blijven we bezig met diverse projecten. We zouden graag de studenten van de UGent een alternatieve mobiliteitsstudie rond ons stadscentrum laten maken en kijken wat de uitkomst is zodat een plan waarbij de brug kan blijven misschien toch werkbaar is." De stad stelt straks ook een centrummanager aan die het lokale economische beleid verder moet uitstippelen. "Dan hebben handelaars voortaan een rechtstreeks aanspreekpunt", aldus schepen Himpe. "Die manager gaat eerst in het stadhuis aan de slag en krijgt later een stek in het nieuwe Huis van de Economie in Eperon d'Or."

(Valentijn Dumoulein)