Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Izegemse musea beter bekend maken bij publiek"

De Weekbode

13 december 2013

De Vrienden van de Izegemse Musea bestaan één jaar. Op hun eerste verjaardag stellen ze hun nieuwe logo voor. Ze blikken tevreden terug op het eerste werkjaar en kijken verwachtingsvol naar komend jaar. De Izegemse musea beter bekend maken bij eigen volk is de doelstelling van V.I.M.

Precies één jaar geleden staken een aantal vrienden de koppen bij elkaar om het museumbezoek in Izegem aan te wakkeren. Hilde Colpaert, Roland Handsaeme, Philippe Sintobin, Philippe Vandromme en Luc Strobbe richtten de Vrienden van de Izegemse Musea op onder leiding van voorzitter Eddy Stragier. Komend jaar willen ze de Vrienden bekender maken bij het brede publiek, daarvoor zochten ze een aantal extra werkkrachten. Lieve Declerck, Brecht Dutillieux, Philippe Smalle en Bart Blomme versterken het team.

"Bij het nieuwe jaar hoort een nieuw logo. Luc Strobbe heeft een goed uitgedacht logo voor ons ontworpen", vertelt voorzitter Eddy Stragier. Het nieuwe logo draagt de Izegemse kleuren, blauw en groen. De ovale vorm verwijst naar de etiketten van de borstel- en schoennijverheid van weleer. De drie Izegemse musea en twee merletten van het Izegemse oude schild prijken op het nieuwe logo.

"Het enthousiasme druipt van de De Vrienden van de Musea. Ze zien het als hun taak om het Izegems patrimonium dichter bij de inwoners te brengen", zegt Kurt Himpe (N-VA), schepen van cultuur. V.I.M. tracht hun activiteiten te koppelen aan Vlaamse initiatieven. Tijdens de erfgoeddag Stop de Tijd op 21 april dit jaar zorgden ze voor een straattreintje die bezoekers meenam doorheen de Izegemse industriële geschiedenis. Om 10u was het treintje exclusief voorbehouden voor V.I.M.-leden.

"Onze organisatie telt vandaag 178 leden. We hopen in het komende jaar nieuwe leden te mogen ontvangen", zegt Eddy. De Vrienden boden de Izegemse musea ook ondersteuning tijdens de Museumnacht en Open Monumentendag. Achter de schermen organiseerden ze een overleg in verband met het elektriciteitsgebouw van Etiz. De Vrienden konden bekomen dat de st(r)oommachines erkend worden als ZENmonument waardoor de restauratiekosten geheel of gedeeltelijk kunnen vergoed worden. Voor het Etizgebouw en zijn schoorsteen is de beschermingsprocedure opgestart.

De V.I.M.-activiteiten voor het komend jaar kaderen in het thema van de herdenking aan Wereldoorlog I. In de hele provincie zetten musea tal van activiteiten op het getouw om de honderdste verjaardag van de oorlog te herdenken. De Vrienden openen hun werkjaar met een nieuwjaarsreceptie waarop Dirk Cardoen, de burgemeester van Zonnebeke, zal vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Op zaterdag 26 april 2014 krijgen de V.I.M.-leden de Erfgoeddag rond het thema 'Grenzeloos' in primeur.

Historicus en schrijver Paul Vandamme zal er een lezing houden over WOI aan de hand van internationale cartoons. Op Open Monumentendag (7 september 2014) sluiten het borstel- en schoeiselmuseum voor een tijdje hun deuren om de verhuis naar Eperon d'Or voor te bereiden. De Vrienden zullen voor een mooi afsluitevenement zorgen voor deze beide musea.

Info: Dienst Musea, 051/31 64 46 of musea@izegem.be.

(RM)