Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem krijgt 70.000 euro voor kernversterkende maatregelen

www.focus-wtv.be

30 december 2013

De Vlaamse Regering keurde een subsidie van ongeveer 70.000 euro goed voor kernversterkende maatregelen in de stad Izegem.

In het kader van de projectoproep “Kernversterkende maatregelen” van het Agentschap Ondernemen diende de stad een dossier in. “Met het dossier willen we het detailhandelsbeleid in Izegem structureren en activeren door de aanwerving van een projectleider en de oprichting van het Huis van de Economie grenzend aan het museum Eperon d'Or”, stelt schepen van Lokale economie Kurt Himpe (N-VA).

“De projectleider start in 2014 en zal zorgen voor de opstart en de uitbouw van het Huis van de Economie . Deze manager zal ook het centrummanagement, de citymarketing en het toerisme sturen en wordt de contactpersoon voor kleinhandelaars, ondernemers en landbouwers”.

Huis van de Economie

“In 2015 opent de nieuwe museumsite Eperon d'Or en daar zal ook het Huis van de Economie in worden geïntegreerd. “We brengen als het ware de oude industriële activiteiten van borstels en schoenen samen met de huidige en toekomstige economische troeven van onze stad. Het Huis van de Economie zal hét ondernemersloket worden en de plaats zijn waar de ondernemerswereld kan samenkomen”, verduidelijkt de economieschepen.

(AD)